Toelichting

--

Kwaliteit

Er is in 2020 gestart met de inventarisatie van de huidige situatie en knelpunten. Op basis daarvan wordt de concrete aanpak om te komen tot een gemeente brede Ligplaatsenverordening geformuleerd.