Toelichting

--

Kwaliteit

Op 1 januari 2020 is de samenwerkingovereenkomst ingegaan en het afgelopen jaar is hier verder invulling en uitvoering aan gegeven.