Toelichting

--

Kwaliteit

De bodemkwaliteitskaart voor gemeente Gooise Meren is opgesteld en online beschikbaar gemaakt. In 2020 en 2021 wordt de nota bodembeheer opgesteld met als basis de bodemkwaliteitskaart. De nota legt de beleidsmatige kaders uit met betrekking tot grondverzet in de gemeente en wordt integraal opgesteld zodat het past in de Omgevingswet en de Omgevingsplannen.