Toelichting

--

Kwaliteit

Het Beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit volgt op de Erfgoedvisie. Oplevering van het beleidskader is gepland voor het tweede kwartaal van 2021.