Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn de Archeologische waarden- en verwachtingenkaart en het voorgestelde beleidskader in concept gereed gekomen. In 2020 is eveneens de juridische verankering in een paraplubestemmingsplan Archeologie in gang gezet en in concept opgeleverd.