Toelichting

--

Kwaliteit

Als gevolg van de coronacrisis heeft het opzetten van de Stichting Marketing Gooise Meren vertraging opgelopen. Desondanks is eind 2020 gestart met het formeren van het stichtingsbestuur, met de selectie van de voorzitter. Het selecteren van de overige bestuursleden en het oprichten van de stichting worden begin 2021 afgerond waarna de stichting ook inhoudelijk aan de slag kan gaan. Als gevolg van de coronacrisis zijn de gereserveerde éénmalige opstartbijdragen doorgeschoven naar 2021, zoals eerder is toegelicht in de Perspectiefnota 2021.