Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 starten we met de visie op het gebied van wonen met zorg (voor jaarschijf 2021 is budget begroot).