Toelichting

--

Kwaliteit

In het voorjaar van 2020 is een pilot gestart om samen met inwoners een plan op te stellen voor ’t Mouwtje. Dit heeft in het najaar van 2020 geleid tot een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het park en de directe omgeving. In 2021 krijgt dit onderzoek een vervolg. Samen met inwoners wordt dan gewerkt aan een traject dat bestaat uit het opstellen van een visie en beheerplan.