Toelichting

--

Kwaliteit

Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. De oversteekbaarheid is daardoor verbeterd en in 2020 bleken wachttijden daardoor te zijn afgenomen van ruim 30 minuten tot ongeveer 20 minuten. De verbouwing van station Naarden-Bussum nadert zijn afronding. De vormgeving van de kruising van de overweg aan de Vlietlaanzijde, bij de Gen. de La Reijlaan, is meegenomen binnen het project Vlietlaan.