Toelichting

--

Kwaliteit

Het onderzoek naar de hoeveelheid informele speelruimte in onze gemeente is in 2020 uitgevoerd.  De conclusies van dit onderzoek zijn in het rapport 'Buitenruimte in Beeld' verwerkt. Buitenruimte in Beeld is in december 2020 door het college vastgesteld.