Toelichting

--

Kwaliteit

De leegstand is in beeld en wordt gemonitord. Huisvestingsvragen zijn bekend en waar mogelijk worden die afgehandeld.