Toelichting

--

Kwaliteit

Verschillende stakeholders zijn gesproken en de belangen zijn afgewogen. Ook is gekeken naar de effecten van grootschalige verbouw ten opzichte van de overige plannen in Bussum centrum, wat heeft geleid tot een prioritering van projecten in het centrum. Deze prioritering is meegenomen in het gebiedsprogramma voor het centrum van Bussum.