Toelichting

--

Kwaliteit

De eerste stappen zijn gezet door middel van het opstellen van een plan van aanpak. Na het afronden van de Mobiliteits- en Parkeervisie wordt het project 'modernisering' verder opgepakt. Een onderdeel van dit project is het mogelijk uitbreiden van reguleringsvormen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het invoeren van fiscaal parkeren.