Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is de Bussumse Montessorischool terugverhuisd na een mooie renovatie van hun schoolgebouw (fase 1 conform IHP). De Juliana Daltonschool en de Indonschool zijn verhuisd naar de tijdelijke huisvesting Amersfoortsestraatweg 12a/b en er is gestart met de renovatie van hun schoolgebouwen. Er is een verkenning gedaan naar de locatiekeuze voor het kindcentrum in Muiderberg. We zijn samen met de VO besturen gestart met het onderzoek naar het scenario nieuwbouw op het Hocras terrein. In Muiden is gestart met de uitvoering van het kindcentrum Muiderkring in de nieuwbouwwijk De Krijgsman. Het kindcentrum wordt naar verwachting in de 2e helft van 2021 opgeleverd.