Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is er een regionaal samenwerkingsverband opgestart, een regionaal voorstel voor de herfinanciering van dierenwelzijnsorganisaties vastgesteld en een penvoerder per organisatie aangewezen. De dierenwelzijnsorganisaties worden zowel op financieel als politiek vlak ondersteund. Dit draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving van dieren en het verminderen van dierenleed. Door corona-effecten hebben er geen educatieve sessies plaats kunnen vinden voor het verbeteren van kennis van inwoners over omgaan met dieren. Dit wordt weer opgepakt wanneer samenkomen weer is toegestaan.