Toelichting

--

Kwaliteit

Binnen de reguliere werkzaamheden vindt standaard toetsing plaats aan de Wet natuurbescherming en de provinciale verordening.