Toelichting

--

Kwaliteit

Vivium/Naarderheem heeft in februari 2020 aangekondigd te starten met het maken van plannen voor het realiseren van de hernieuwbouw van het zorgcentrum voor 216 cliënten en de realisatie van huisvesting voor het Bestuursbureau van Vivium voor circa 110 werknemers. Hiervoor is medewerking vanuit de gemeente noodzakelijk om deze ontwikkeling juridisch technisch uit te kunnen voeren. Uitgangspunt voor deze ontwikkeling zijn de visie en Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg. Doordat een deel van het kavel resteert, gaan Vivium en de gemeente gezamenlijk de koppelkansen onderzoeken. Afpellen wat zou moeten, wat we willen aanpakken en wat we kunnen aanpakken. De raad heeft hiervoor budget ter beschikking gesteld. Door corona zijn we wat minder voortvarend van start gegaan dan dat de bedoeling was. Op 29 oktober 2020 is een algemene start webinar gehouden en in december een eerste omgevingstafel. Doel is om voor de zomer 2021 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.