Toelichting

--

Kwaliteit

Voor het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorend programma overeengekomen met provincie, regio en Waternet. Er worden nog twee deelprojecten uitgevoerd: de havenkom Naarden (in plaats van de passantenhaven) en de optimalisatie van de Naardertrekvaart. In het derde kwartaal 2020 zijn de gesprekken met belanghebbenden voor beide projecten opgestart. Na een verkennend onderzoek zijn, in het door Gooise Meren aangekochte pand aan de Energiestraat 1, vleermuizen aangetroffen. Vervolgens zijn mitigerende maatregelen getroffen. De verwachting is dat de sloop plaats gaat vinden in het tweede kwartaal van 2021.