Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 gaven we uitvoering aan het vernieuwend samenwerken rond de gebiedsontwikkeling van de Emmaschool-locaties. Zowel fysiek op de locatie als online werden de eerste gesprekken met belanghebbenden gevoerd om samen te komen tot een Projectopdracht. De dialoog met de samenleving staat centraal. Een proces dat alle betrokkenen meeneemt in nieuwe vormen van oordeelsvorming, besluitvorming en onderhandeling. Het afgelopen jaar heeft een projectgroep verdere stappen gezet in de verbetering van de manier waarop wij omgaan met Inwonersinitiatieven. Hierbij is vooral gewerkt aan het proces rond inwonersinitiatieven, zoals het aanscherpen van de werkafspraken, het onderbrengen van de initiatieventafel bij de afdeling Front Office en het eenduidig afhandelen in het zaaksysteem. De Initiatieventafel gaat hier verder mee aan de slag.