Toelichting

--

Kwaliteit

We willen dat er voldoende plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het buurthuis is een ontmoetingsplek die verbindt en deel uitmaakt van de identiteit van de buurt. We ondersteunden daarom initiatieven voor het realiseren van buurtkamers.

  • Versa Welzijn heeft allerlei alternatieve oplossingen bedacht zodat inwoners elkaar tijdens de coronacrisis toch konden ontmoeten, zie programma 7.
  • De gebruikers van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Keverdijk (o.a. bibliotheek, Versa Welzijn, De Schakel) hebben eind december 2020, samen met de interieurarchitect, het concept ‘Lookbook’ voor het nieuwe MFC aan de betrokkenen van de gemeente gepresenteerd. Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om akkoord te gaan met het verstrekken van extra budget voor de inrichting van het MFC.
  • Door corona zijn de wijkcentra De Palmpit, De Uitwijk, Achter de Linde enige tijd gesloten geweest. Door de RIVM-maatregelen zijn deze wijkcentra gedurende het jaar, zodra het weer kon, beperkt open geweest voor een aantal (besloten) activiteiten, afhankelijk van de locatie.
  • In het Ambitiedocument Verlosserkerk is nadrukkelijk de functie van ontmoetingsplek opgenomen.
  • Met de bibliotheek is in 2020 uitgebreid en intensief overleg geweest over hun rol in relatie tot maatschappelijke samenwerkingspartners. Onder andere: bij de realisatie van het van multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden en de toekomst van de bibliotheek in de relatie tot de uittreding van Weesp. Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd over een eventuele doorontwikkeling van de vestiging Bussum.