Toelichting

--

Kwaliteit

Om te toetsen of Gooise Meren op de goede weg zit, is de nulmeting over 2019 uitgevoerd. In de nulmeting heeft de gemeente zelfs de score 'Zilver' behaald (tussen de 20 en 49% circulair ingekocht). Daarmee heeft de gemeente nu al het doel van 2022, namelijk 10% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, gehaald.

Door de uitgevoerde nulmeting op MRA-niveau is in het laatste kwartaal van 2020 een belangrijke bevinding aan het licht gekomen. Als we de doelstelling willen realiseren dan moeten alle gemeenten harder inzetten op contractmanagement en ondersteuning van de contractmanagers door managers en uitvoering bij de realisatie van de duurzame afspraken. Gooise Meren heeft daar in december een presentatie over gegeven op het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres. Daarnaast heeft de nulmeting input gegeven voor een eerste circulaire inkoopkalender, de inkooptrajecten die we de komende jaren circulair gaan inkopen.