Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn er nog geen verkeerstellingen gehouden vanwege de coronamaatregelen. De planning is om dat dit najaar weer op te pakken. In 2019 zijn er geluidsmetingen verricht langs het traject A1/A6. De resultaten hiervan en de analyse, die hierop is uitgevoerd door een expertbureau, zijn eind 2020 teruggekoppeld naar inwoners en andere geïnteresseerde partijen middels een Webinar. Mogelijke vervolgstappen worden in 2021 verder vormgegeven.