Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 hebben we ervaring opgedaan met de wijze waarop vitalisering ter hand kan worden genomen en welke beproefde instrumenten daartoe kunnen worden ingezet. Het gaat om een nadere analyse van de componenten van opgaven en op welke manier betrokkenen geholpen en gemobiliseerd kunnen worden een bijdrage te leveren. In het kader van de wijkplannen zijn eerste analyses gemaakt van de opgave in de diverse wijken.