Toelichting

--

Kwaliteit

Door de uitbraak van COVID-19 is in 2020 zo veel als mogelijk ingezet op de online dienstverlening. Daar waar producten of diensten digitaal aangevraagd of geregeld konden worden, werd van inwoners verwacht dit ook digitaal te doen. Alleen de minder digivaardige inwoners of de inwoners die een reisdocument of rijbewijs wilden aanvragen konden nog langskomen bij de balies.  Door meer gebruik van online dienstverlening kunnen mutaties in de Basisregistratie Personen sneller worden doorgevoerd en daardoor producten of diensten sneller geleverd worden. 

In 2020 is het mogelijk gemaakt om digitaal overlijdensaangifte te doen. Alle burgerzaken producten die digitaal gedaan kunnen worden zijn nu via onze website online beschikbaar.