Toelichting

--

Kwaliteit

Tot op heden zijn er geen grote herinrichtingsprojecten geweest waarbij particulieren mede konden worden afgekoppeld. Wel zijn  een aantal herinrichtingsprojecten in voorbereiding, waarbij ook inwoners wordt gevraagd hun perceel mee af te koppelen. Voorbeelden daarvan zijn de Eikenlaan en de Vlietlaan.