Toelichting

--

Kwaliteit

Eind 2019 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelingsvisie voor het pensionaat Mariënburg. Op dit moment wordt door de ontwikkelaar Slokker Vastgoed BV gewerkt aan een voorlopig ontwerp bouwplan en een ontwerp bestemmingsplan. Wij werken aan een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar waarin alle afspraken worden opgenomen die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie straks in de praktijk te kunnen realiseren en in stand te houden. De planning van het project is in grote mate afhankelijk van de initiatiefnemer en heeft i.v.m. corona vertraging opgelopen. We verwachten  in 2021 een concept ontwerpbestemmingsplan te ontvangen.