Toelichting

--

Kwaliteit

Naast de reguliere maai-werkzaamheden van waterplanten (fonteinkruid) in het Gooimeer in de periode mei-juni, zijn door de Coöperatie Gastvrije Randmeren rond juli extra maai-werkzaamheden uitgevoerd. Ook wordt er op landelijke schaal een bijdrage geleverd naar het zoeken van alternatieven om de groter wordende overlast van fonteinkruid te stoppen. Voor de maai-werkzaamheden van waterplanten in het IJmeer en Markermeer is een samenwerkingsverband opgericht om de maai-werkzaamheden te organiseren. Naar verwachting wordt de samenwerkingsovereenkomst begin 2021 ondertekend.