Toelichting

--

Kwaliteit

Het MIRT onderzoek is eind 2017 afgerond. Op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda zijn uitgangspunten voor de oplossingenfase van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam bepaald. Gooi en  Vechtstreek zet in op integrale en gebiedsgerichte oplossingen, waarbij een modern hoogfrequent OV-systeem, aangevuld met knooppunt ontwikkeling en goede fietsverbindingen. 

Voor de korte termijn wordt in de regio gedacht aan maatregelen als slimme bus- en meerijd diensten, verdichting rondom knooppunten, realiseren van een (snel)fietsroutenetwerk, verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer en ontwikkelen van mobiliteit hubs voor (deel)auto's en (deel)fietsen. Deze maatregelen zijn in de Mobiliteits- en Parkeervisie opgenomen. De bereikbaarheid van het P+R Muiden is verbeterd door de openstelling van de Overdiemerweg/ Pampusweg tussen IJburg en Muiden. Bij de voorbereidingen van de herinrichtingen van de Slochterenlaan en de Nieuwe Spiegelstraat is rekening gehouden met een mogelijke aanleg van een hoofdfietsroute door deze straten.

De vervoersbewegingen worden beïnvloed door stimulering van de werkgelegenheid, het concentreren van nieuwe woningen bij OV-knooppunten en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.  Door corona is de invulling van deze laatste maatregel niet van de grond gekomen.
 
Voor de middellange termijn is een capaciteitsvergroting van de A27 – tussen knooppunt Eemnes en de A6 – voorgesteld. Voor de herontwikkeling van knooppunt Crailo, nabij het oude Ter Gooi ziekenhuis, is onderzocht of een fietstunnel onder de A1 door tot de mogelijkheden behoort. Dit zou een forse verbetering kunnen zijn voor de bereikbaarheid per fiets van het OV knooppunt. Op lange termijn (2030) is een grootschalige maatregel aan het OV of de A1 noodzakelijk. Voor Gooi en Vechtstreek is capaciteitsvergroting van de A1 alleen bespreekbaar als het gaat om een verdiepte ligging of tunnel.