Toelichting

--

Kwaliteit

De uitvoering van het project is gestart. Het SCAN gebouw is gesloopt en er is gestart met de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum (MFC). De sloop van de oude woningen volgt hierop. Intussen werkt de moskee aan haar nieuwbouwplan; Dudok begint dit jaar met het realiseren van woningbouw. Daarnaast vormt het MFC  ‘de huiskamer van de Keverdijk’, dat wil zeggen: een laagdrempelige plek waar professionals samenwerken met de buurt en waarbij alle inwoners van Naarden de kans krijgen deel te nemen en actief bij te dragen aan activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en participatie. De gemeente werkt samen met de gebruikers aan de plannen voor de inrichting van het MFC. Om dit te bewerkstelligen, is door de gemeenteraad € 150.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van een doelmatig en functionele inrichting.