Toelichting

--

Kwaliteit

Er wordt binnen de Metropool Regio Amsterdam een expertpool opgericht. Deze wordt bemenst door 1 of meerdere externe experts, in combinatie met de inzet van experts vanuit de gemeenten. Zo hoeft niet iedereen het wiel (opnieuw) uit te vinden. 

Intergemeentelijke werkgroepen van de MRA werken aan leidraden voor het klimaatneutraal en circulair inkopen van inkooppakketten. In die leidraden staan onder meer een gezamenlijke visie, een aantal uitgangspunten voor de aanbesteding en een overzicht van mogelijke eisen en criteria om de markt een gezamenlijk signaal te geven.

De leidraden voor Kantoorinrichting, Catering en Asfalt en beton zijn in 2020 afgerond en kunnen bij nieuwe inkooptrajecten door Gooise Meren worden gebruikt.