Toelichting

--

Kwaliteit

Er is nauw samengewerkt met diverse partnerorganisaties (buurtsportcoaches, onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, GGD, Jeugd en Gezin etc). Er zijn diverse resultaten behaald op het gebied van het gezonder maken van de omgeving op scholen, kinderdagverblijven, sportkantines, gezonde evenementen, speeltuinen.

De prestaties van JOGG worden jaarlijks geëvalueerd. Eind 2020 is gestart met de eindevaluatie van JOGG. Het besluit om het programma al dan niet te continueren wordt begin 2021 genomen.