Toelichting

--

Kwaliteit

De circulaire sporthal is na intensieve voorbereiding circulair ingekocht. Er bleek tijdens een goed bezochte marktverkenning veel enthousiasme te zijn voor het circulair bouwen. Dat bleek ook uit de aanmeldingen: 10 partijen wilden graag meedingen. Uiteindelijk hebben drie partijen daadwerkelijk ingeschreven. Circulair ontwerpen en bouwen staat nog in de kinderschoenen, en dat kost voor aannemers die de eerste stappen zetten op dit vlak veel geld. Het begrensde budget bleek daarom voor veel partijen een te hoge drempel. In de aanbesteding zelf was circulariteit van materialen het belangrijkste gunningscriterium. Het project is gegund aan de combinatie Lichtstad Architecten/Rots Bouw, en zal in bouwteamverband verder uitgewerkt en gerealiseerd worden.

Het aantal projecten dat regionaal circulair ingekocht én opdrachten voor is gegeven in 2020 is zeer klein. Het project voor de verkeersborden liep vertraging op door wisseling van de projectleider. We hopen dit in 2021 af te ronden. Wel is in 2020 in regionaal verband een aanbesteding voor een soort tussenoplossing gepubliceerd, waarbij de focus ligt op langer gebruik maken van bestaande borden (refurbish) en biobased oplossingen. Daarnaast is het goed te melden dat de samenwerking op MRA niveau leidt tot een groter netwerk dat al eens ervaring opgedaan heeft met het in te kopen product. De lijntjes met Haarlem, Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, Zaanstad en Hilversum zijn kort waardoor we niet elke keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en ons dit helpt om een duurzamere inkoopstrategie te kiezen.

Interne projecten waarbij gestuurd is op circulaire contracten zijn
• de raamovereenkomst voor duurzame kantoorartikelen,
• de interne verbouwing van het gemeentehuis en
• het vervangen van de damwand aan de Herengracht in Muiden.

De interne verbouwing leidde ook tot een circulair contract, maar nog zeer beperkt en naar verwachting met een lage impact op de doelstellingen. De maatregelen van de markt waren erg algemeen. We zien dat marktpartijen nog kennis en kunde moeten opdoen met circulaire uitvragen. Het helpt dat steeds meer gemeenten in de MRA dit doen en dat er initiatieven en fondsen zijn om ondernemers hiermee te helpen.

Bij de vervanging van de damwand hebben we een heel mooi aanbod van firma Van Hees mogen ontvangen. Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in de bedrijfsvoering en hij biedt een materialenpaspoort aan voor de gebruikte materialen. Daarnaast is hij uitermate concreet in de circulaire maatregelen die hij voorstelt. Ook wordt bij aanbestedingen duurzaam materieel en transport aangeboden.

Bij een aantal projecten is circulariteit teruggekomen in de eisen van het bestek. Zo zijn voor de herinrichting van de Eikenlaan in Muiderberg specifieke betontegels voorgeschreven, waarbij minder gebruik is gemaakt van cement (cement heeft wereldwijd grootste aandeel in CO2-uitstoot), maar van biologische materialen.

Lyreco voert het contract voor kantoorartikelen vanaf september 2020 uit en zet daarbij sterk in op duurzaamheid. Denk hierbij aan:
• Het reduceren van het verbruik en het assortiment van kantoorartikelen binnen Gooise Meren.
• Het organiseren van informatiesessies en alle gebruikers informeren wat de eco-mogelijkheden zijn en wat de impact is van kantoorartikelen op het milieu.
• Het verduurzamen van het assortiment en het stimuleren van bestellingen met een lagere milieubelasting.

We hopen vaker dergelijke goede voorbeelden tegen te komen en zo steeds meer impact te kunnen realiseren met onze contracten.