Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is de wijkbrandweer regelmatig aangesloten bij lokale overleggen. Tevens is hij/zij aangesloten bij huisbezoeken. Door de huidige crisis zijn de huisbezoeken niet altijd mogelijk geweest, maar de inzet op het leggen van contacten onderhouden van verbindingen met ketenpartners  is gebeurd.