Toelichting

--

Kwaliteit

Sportverenigingen zijn verder gegaan met het rookvrij maken van hun binnen- en buitenruimte. Met ingang van 1 augustus 2020 is een rookverbod op buitenterreinen ingevoerd voor alle onderwijsinstellingen (de schoolgebouwen zelf waren al eerder rookvrij).
Via de wijk- en buurtplatforms is onderzoek gestart naar het rookvrij maken van speeltuinen.