Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben ingezet op het behalen van een startkwalificatie door het inzetten van een jongerenconsulent. Daarnaast is de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein ten tijde van de coronacrisis gestart met het begeleiden van jongeren voorafgaand aan de aanvraag van een uitkering. Hiermee hebben we in een aantal gevallen kunnen voorkomen dat jongeren zijn ingestroomd in de uitkering.