Toelichting

--

Kwaliteit

Om meer bekendheid en bewustzijn te genereren onder inwoners is in samenwerking met het Rode Kruis een campagne opgezet. Tijdens deze campagne zijn onder andere berichten geplaatst in gemeentelijke nieuwsbrieven en is er geflyerd in gebieden die nog geen dekkend netwerk hebben. Daarnaast is de informatie en dienstverlening naar inwoners toe verbeterd. Op de gemeentelijke website worden inwoners nu onder andere verwezen naar reanimatiecursussen. Door coronamaatregelen hebben deze cursussen een periode stil gelegen. Het aantal nog benodigde AED’s om het netwerk dekkend te maken is teruggebracht tot 5.