Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 hebben de ervaringsdeskundigen de resultaten van de 0-meting dienstverlening gepresenteerd tijdens een workshop met KCC en Burgerzaken. In 2021 volgen gerichte trainingen waarbij ook ervaringsdeskundigen worden ingezet. In 2020 is het project Herstelgericht werken gestart waarbij consulenten van de USD, welzijnswerkers en cliëntondersteuners door professionele ervaringsdeskundige worden getraind.