Toelichting

--

Kwaliteit

Op 22 april 2020 heeft de raad de Compensatieregeling Sociale Woningbouw vastgesteld. Daadwerkelijke invoering en uitrol binnen de diverse afdelingen is door de coronacrisis vertraagd.