Toelichting

--

Kwaliteit

In gesprekken met ervaringsdeskundigen komt aan de orde of er aanvullende activiteiten ontwikkeld moeten worden. Als gevolg van corona zijn er in 2020 geen nieuwe activiteiten ontwikkeld.