Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 waren er diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten gepland met als doel om de samenwerking tussen de ketenpartners te intensiveren en stappen te zetten binnen schuldhulpverlening, maar ook rondom  armoede en inclusie. De bijeenkomsten hebben in verband met de maatregelen rondom corona niet plaatsgevonden.