Toelichting

--

Kwaliteit

De Omgevingstafels zijn bedacht als instrument om in een complex project vroegtijdig met partijen (initiatiefnemer, betrokkenen, adviseurs) integraal naar de opgave te kijken. De aansturing van de Omgevingstafel ligt bij de gemeente.  In het derde en vierde kwartaal  van 2020 zijn rondom 3 projecten Omgevingstafels georganiseerd. Dit betrof projecten, die impact hebben op de directe woonomgeving: een transformatie van een kerk naar wonen, een transformatie van een winkel naar wonen en een uitbreiding van een zorgcomplex met zorgwoningen. Na afronding van de Omgevingstafels volgt een evaluatie met alle betrokkenen. De evaluatie wordt voorgelegd aan college en raad.  De leerpunten worden meegenomen bij het opstellen van een leidraad participatie.  Met deze leidraad geven de organisatie meer handvatten om de verschillende participatieprocessen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen beter in te richten.