Toelichting

--

Kwaliteit

Door de impact van de corona maatregelen hebben we de planning voor de verbreding van de Frontoffice aan moeten passen. We zijn in september gestart met de frontoffice taken van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein over te brengen naar de afdeling Frontoffice. De onderdelen webcare en fysieke post zijn in december bij de afdeling Frontoffice ondergebracht. In 2021 zullen de frontoffice taken van de afdelingen Burgerzaken, Vergunningen Toezicht en Handhaving en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen worden overgeheveld naar de afdeling Frontoffice.