Toelichting

--

Kwaliteit

Inwoners zijn geïnformeerd over inkomensondersteuning en minimaregelingen die op hen van toepassing zijn. Wij wijzen hen op de mogelijkheden en ondersteuning vanuit de gemeente en op hun rechten en plichten bij het ontvangen van een voorziening. Daarnaast hebben wij alle (professionele) organisaties uit het werkveld van welzijn, zorg en onderwijs gevraagd om oog te hebben voor de signalen van problematiek in het algemeen - mogelijk versterkt door corona- en met name kinderarmoede. Wij gebruiken daarvoor onze reguliere contacten en communicatiekanalen. In 2020 is aan 1029 huishoudens het Doe-budget toegekend en aan 66 huishoudens de PC-regeling (voor aanschaf van een computer of laptop).