Toelichting

--

Kwaliteit

In de Verordening Werk en Participatie is de wettelijk vastgestelde individuele studietoeslag opgenomen voor studenten die vanwege medische beperkingen geen bijbaan hebben. In 2020 hebben 8 inwoners deze toeslag ontvangen. De regering had aangekondigd dat in 2020 de hoogte van de studietoeslag zou worden geüniformeerd en dat de criteria zouden worden gewijzigd. De datum van deze wijzigingen is opgeschoven. Wij passen de richtlijnen voor de Individuele studietoeslag half 2021 aan in de verordening.