Toelichting

--

Kwaliteit

De website duurzaam.gooisemeren.nl is begin 2020 gelanceerd. Bij relevante communicatie over groen, hittestress of wateroverlast naar onze inwoners wordt een verwijzing gemaakt naar deze website met handelingsperspectieven om de tuin te vergroenen.