Toelichting

--

Kwaliteit

Huisbezoeken bij kwetsbare volwassen inwoners vonden alleen plaats als het niet anders kon. of als er kinderen bij betrokken waren. Er werd zoveel mogelijk hulp- en ondersteuning op afstand verleend (telefonisch, digitaal zoals FaceTime e.d.)