Toelichting

--

Kwaliteit

Ook in 2020 is het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren van de gemeente gecontinueerd door projecten en activiteiten te faciliteren die bijdragen aan de doelen van het Actieplan Samen Sneller Duurzaam. In 2020 hebben acht initiatieven financiële ondersteuning gekregen. Deze initiatieven raken met name de thema's biodiversiteit, vergroening, duurzaamheidseducatie en terugdringen zwerfafval (plastic) die binnen SSD spelen. Twee voorbeelden van initiatieven die ondersteund zijn: een project op de Vitus Mavo rond energie- en grondstoffentransitie van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek in samenwerking met lokale partners en project AltijdWerkplaats voor ontwikkeling demolocatie vergroening en stimuleren biodiversiteit op de Broedplaats. Bij ieder initiatief worden nu heldere doelstellingen geformuleerd en wordt beschreven op welke wijze de betrokken partners (waaronder de gemeente) met elkaar samenwerken.