Toelichting

--

Kwaliteit

Het regionale actieplan laaggeletterdheid is vastgesteld. De eerste projecten die voortkomen uit dit plan, starten in 2021.