Toelichting

--

Kwaliteit

De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen is in 2020 eerst uitgesteld naar 2022 en in december 2020 is besloten dat deze pas ingaat per 2023. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor beschermd wonen eruit komt te zien.