Toelichting

--

Kwaliteit

Sinds 2019 geven wij invulling aan deze doelstelling. Er is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij doelmatige subsidiebesteding is gekoppeld aan het thema inclusief werken. Dit heeft geleid tot diverse contacten tussen organisaties en uitwisseling van ervaringen en kennis. Door de huidige periode van coronamaatregelen stond uitvoering in 2020 stil. Vooralsnog worden er geen verdere (discussie)bijeenkomsten georganiseerd. Wel hebben wij gecommuniceerd dat we inzake de subsidieverlening 2021 extra aandacht vragen voor doelmatigheid en inclusief werken. De subsidieaanvragers moeten in de aanvraag 2021 beschrijven hoe zij dit in hun werkzaamheden/activiteiten betrekken.